ODEVA spol s r.o. LIPANY

Ulica kpt. Nálepku 4
082 71 Lipany

Kontaktujte nás

ODEVA spol s r.o. LIPANY

Fakturačné údaje

  • ODEVA spol s r.o. LIPANY
  • Ulica kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany
  • IČO: 31650139, IČ DPH: SK2020522537
  • IBAN: SK35 0200 0000 0000 1730 5572

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 398/P

ODEVA spol s r.o. LIPANY

Copyright © 2009-2022, Odeva s.r.o. Lipany
All rights reserved
Created by: INMAD s.r.o. | -WebMail-

HORE