ODEVA spol s r.o. LIPANY

Ulica kpt. Nálepku 4
082 71 Lipany, Slovakia

Contact us

ODEVA spol s r.o. LIPANY

Billing information

  • ODEVA spol s r.o. LIPANY
  • Ulica kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany, Slovakia
  • Business ID: 31650139, VAT: SK2020522537
  • IBAN: SK35 0200 0000 0000 1730 5572
  • SWIFT: SUBASKBX

The company is registered in the Commercial Register of the Presov District Court, section: Sro, file no. 398 / P

ODEVA spol s r.o. LIPANY

Copyright © 2009-2022, Odeva s.r.o. Lipany
Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o. | -WebMail-

TOP