Projekt Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy ODEVA, spol. s r. o.

Verejná súťaž