Tenisový kurt

Odeva Lipany - Tenisový kurt

Pre zamestnancov vstup zdarma !

Pre verejnosť:
Cena hodinového vstupu – 2,00 EUR
Požičanie rakety – 2,00 EUR. V prípade poškodenia, či zlomenia – 50 EUR
Požičanie 1 loptičky – 0,50 EUR